Cysylltwch â ni

Dyma ein Tîm Datblygu Busnes

Dowch i gysylltiad gyda ni i gael mwy o wybodaeth a thrafod ymhellach sut y gallwn ni gyfrannu at ddatblygiad eich cynnyrch a’ch gweithdrefnau.

Bydd ein RhDB yn gweithio gyda chi i drafod meini prawf a syniadau am brosiectau posib. Byddant yn cyfathrebu gyda aelodau’r tîm CAFf er canfod yr ymchwilwyr sy’n meddu ar yr Arbenigedd mwyaf perthnasol i’ch her beirianyddol chi. Yna bydd y tîm bychan yma’n gweithio’n glos gyda chi a’ch cwmni i osod allan y cyd-weithrediad.

Hazel Hung

Rheolwr Datblygu Busnes CAFf

De Cymru
07552 249972

Carole Eccles

Rheolwr Datblygu Busnes CAFf

Gogledd Cymru
07860 715213

Pencadlys CAFf

Canolfan Dechnoleg OpTIC, Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Cymru, LL17 0JD

Anfonwch neges atom

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
I brofi eich bod yn fod dynol, datryswch yr hafaliad: 27 + 3 = ?
Enter the equation result to proceed
cyWelsh