Ein Galluoedd

Mae pob un o bedair prifysgol partner CAFf yn arbenigo mewn meysydd gwahanol o dechnolegau ffotoneg a sefydlwyd drwy flynyddoedd o ymchwil academaidd a chydweithio ar draws y diwydiant. Mae technoleg ffotoneg yn sylfaen i gymaint o'n byd ni heddiw, ac mae'n berthnasol i amrywiaeth eang o ddiwydiannau:

  • Gweithgynhyrchu
  • Gwyddorau Bywyd
  • Y Diwydiant Modurol
  • Awyrofod
  • Amaethyddiaeth
  • Ynni Adnewyddadwy
  • Electroneg
  • Bwyd a Phecynnu

" Ffotoneg yw technoleg golau. Mae'n hanfodol i'n bywyd bob dydd drwy dechnoleg megis ffonau clyfar, sgriniau, telathrebu a golau LED.

Ceir technoleg ffotoneg mewn ystod eang o sectorau diwydiannol, megis: gweithgynhyrchu, modurol, bwyd, gwyddorau bywyd ac ynni. "

Gweler y dewisiadau isod am fanylion am ein galluoedd:
cyWelsh