Newyddion a Digwyddiadau

Postiadau Newyddion

Digwyddiadau ar y Gweill

Glyndwr Talks with Professor Caroline Gray OBE – 19th October 2022

Location: Wrexham Glyndwr University

CPE Project Director, Professor Caroline Gray OBE, hosts the first in a series of Glyndwr Talks public lectures on Wednesday 19th October at Wrexham Glyndwr University.

Caroline will discuss the inception of the CPE model and how it has worked, before presenting several case studies showcasing how the capabilities of Wrexham Glyndŵr University’s CPE researchers based at the OpTIC Centre, alongside colleagues from other Welsh Universities, have fulfilled the needs of small and medium sized enterprises.

For more information and to book your place, visit https://www.eventbrite.co.uk/e/darlith-gyhoeddus-yr-athro-caroline-grayprof-caroline-gray-public-lecture-tickets-416625677617

CPE Future of Photonics Event – 20th October 2022

Location: University of South Wales, Treforest Campus, Pontypridd

Join us on Thursday 20th October to celebrate the success of the CPE Project!

The Future of Photonics Showcase Event will feature talks and presentations from all 4 CPE partner universities (Wrexham Glyndwr University, Bangor University, Aberystwyth University, and University of South Wales) to highlight the many positive outcomes that the CPE project has achieved so far through academia and industry collaboration.

Along with exhibition stands and plenty of networking opportunities, we are sure to help ‘shine a light’ on your business challenges!

Time: 2:00pm – 4:00pm

(Arrival, afternoon tea and networking from 1:30pm)

Lleoliad: The Student Union, University of South Wales, Treforest Campus, Forest Grove, Pontypridd CF37 1UF

For more information, call 01443 482587, or please R.S.V.P via email to Rebekah.Stone@southwales.ac.uk

Wales Technology Awards 2022 – 20th October 2022

Location: Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa, Cardiff, Wales

The Centre for Photonics Expertise (CPE) will be attending the Wales Technology Awards 2022 ceremony where we have been shortlisted in the Best Photonics Application and Academia & Business Partnership of the Year award categories.

The winners will be revealed at the prestigious Wales Technology Awards black-tie dinner on Thursday 20th October 2022 in Cardiff, where guests can don their suits and gowns to celebrate their industry, clients, colleagues, and peers. The awards are an established way to connect with other tech leaders, discover innovative organisations, and celebrate the ingenuity of Welsh technologies.

For more information and to book your ticket for the event, visit Wales Technology Awards 2022

Wales STEM Awards 2022 – 27th October 2022

Location: Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa, Cardiff, Wales

The Centre for Photonics Expertise (CPE) is thrilled to be amongst the prestigious businesses and individuals shortlisted in the 2022 Wales STEM Awards.

The awards will celebrate those leading the sector in Wales, those businesses creating an impact on the Welsh economy, those addressing the STEM diversity gap and skills shortage, and those inspiring and raising aspirations of the next generation.

CPE have been shortlisted in both the ‘STEM Company of the Year – Under 50 Employees’ and ‘STEM Educational Programme of the Year – Public Sector’ categories. All finalists across 12 award categories will now be considered by an industry-leading panel of judges, with the winners being announced at the awards ceremony at the Mercure Cardiff Holland House Hotel on 27fed October 2022.

For more information and to book your tickets, visit Wales STEM Awards 2022.

Gellir gwylio gweminarau cynharach yma:

Wales Tech Week 2021: Ffotoneg ar waith – Cynyddu ac Arloesi

Wales Tech Week 2021: Grafmarine – Lleihau Allyriadau Morol i ddim

Emerging Tech Fest 2021: Sut gallai partneriaethau diwydiannol-academaidd gyda Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf) hybu diwiydiant yng Nghymru

Emerging Tech Fest 2021: Sut mae Ffotoneg yn gyrru Arloesi yng Nghymru

I gael trosolwg cyffredinol a dilyn astudiaethau achos cynllun CAFf, gwyliwch webinar ein Rheolwr Datblygu Busnes, Hazel Hung.

Gwyliwch webinar Dr David Coathup i gael gwybodaeth am yr adnoddau mwyaf diweddar sydd ar gael yn y Ganolfan OpTIC.

Digwyddiadau'r Gorffennol

Eisteddfod 2022 – 30th July-6th August 2022

Location: Tregaron, Wales

Centre for Photonics Expertise (CPE) are excited to be attending the national Eisteddfod 2022, where you can visit our exhibition stand at any time throughout the week.

Find out more about the event by visiting Eisteddfod 2022 and we hope to see you there!

Welsh Business Show / Wales Construction Show – April 2022

Location: Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales

CPE attended both the Welsh Business Show and the Welsh Construction Show at Cardiff City Stadium.

CPE hosted an exhibition stand at the Welsh Business Show and networked at the Welsh Construction Show, where plenty of interest was expressed in both the achievements of the CPE project so far and the possibility of getting involved.

Across both events, we were able to make a variety of valuable connections and enjoyed some interesting discussions with a number of enterprise representatives.

VIP Thin-Film Coating Plant Open Day – 30th March 2022

Location: The OpTIC Centre, St Asaph, Wales

On Wednesday 30th March, CPE hosted an official VIP Open Day for the newly-launched High Vacuum Thin-Film Coating (HVTFC) R&D Facility at the OpTIC Technology Centre in St Asaph.

The £1.2million facility represents a unique new contribution to world-leading, advanced research and business opportunity in Wales and the wider UK.

Across both morning and afternoon sessions, the event included an address from Vaughan Gething MS, Minister for the Welsh Economy, along with presentations from guest industry speakers, guided tours of the facility, various exhibition stands, and networking opportunities.

Attendees included representatives from Welsh Government, UK funding agencies, and the wider photonics industry.

9th Dec 2021, 8.30am-5pm, Aerospace Wales Expo 2021

Lleoliad: Coleg Cambria, Cei Connah

Mae CAFf yn gyffrous i gyhoeddi y byddwn yn arddangos yn Arddangosfa Awyrofod Cymru 2021. Cynhelir y digwyddiad arddangos gallu a chyfleoedd cadwyn gyflenwi hwn ddydd Iau 9fed Rhagfyr yng Ngholeg Cambria, Cei Connah.

Bydd cwmnïau fel Photonics Connected, Global Laser, a Glyndŵr Innovations yn y “Photonics Zone” yn ymuno â CAFf.

Beth am ymuno â ni yn y digwyddiad trwy gofrestru yma: Arddangosfa Awyrofod Cymru 2021

27th Oct 2021, 8am-2pm, North Wales Business Exhibition 

Lleoliad: Coleg Cambria, Cei Connah

Wedi'i drefnu gan DBF (Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy), mae Arddangosfa Fusnes Gogledd Cymru yn ôl eto ar gyfer 2021. Dewch draw i gael sgwrs gyda ni am ddatrys heriau busnes technegol.

21st Oct 2021, Day of Photonics 2021

Ymunwch â CPE Cymru i ddathlu Diwrnod o Ffotoneg ar 21 Hydref

Mae gennym ni amserlen llawn dop ar gyfer y diwrnod. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol wrth i’r rhuthr ffotoneg ddatblygu!

Gweler ein tudalen bwrpasol Diwrnod o Ffotoneg i gael mwy o wybodaeth. Click Here.

9th Sept, Wales StartUp Awards 2021

Mae CPE yn falch o fod yn cefnogi Wales Start Up Awards.

View the shortlist yma . Results will be announced during an evening event, on Thurs 9th September Cyhoeddir y canlyniadau yn ystod digwyddiad hwyrol, Ddydd Iau, y 9ed Medi yn The Depot yng Nghaerdydd, i ddathlu y llwyddiannau busnesau newydd yng Nghymru.

Wales Tech Week, 21 -25 Mehefin

Mae Wythnos Dechnoleg Cymru, Gŵyl rithwir pum niwrnod Technology Connected, yn dod yn ôl yn yr haf ar ôl digwyddiad agoriadol llwyddiannus yn 2020. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Llun 21 Mehefin, 11.45-12.45: Ffotoneg ar waith – Cynyddu ac Arloesi

Llun 21 Mehefin, 15.00-15.45: Lleihau Allyriadau Morol i ddim

Fawrth 8fed 2021, Merched mewn STEM - Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dewch i ddathlu Merched mewn STEM gyda ni ar Fawrth 8fed (1-2.30yp).

Mae'r digwyddiad hwn yn gydweithrediad rhwng M-SPARC a phum prosiect STEM Prifysgol Bangor yn cynnwys CPE. Gwrando ar yr Athro Caroline Gray, Cyfarwyddwr Rhaglen CPE ac y Dr Hazel Hung, Rheolwr Datblygu Busnes yn trafod eu gyrfaoedd yn y byd STEM.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.

26-28th Jan 2021, Emerging Tech Fest 2021

Mae’r Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg yn hynod falch i gyhoeddi ein bod mewn partneriaeth gyda Emerging Tech Fest 2021. Darllen mwy.
Archebwch eich lle yma: https://www.emergingtechfest.com

Sut gallai partneriaethau diwydiannol-academaidd gyda Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf) hybu diwiydiant yng Nghymru

Sesiwn Gweithio gydag Academia: Dydd Mawrth, 26fed Ionawr 10.30-11.30

Cewch gwrdd gyda tîm CAFf wrth i ni drafod sut ‘rydym yn gweithio ar y cyd gyda cwmniau meicro, bychan a chanolig, ar draws Cymru i gefnogi datblygu cynnyrch a phrosesau. Cewch weld sut y bu i ddatblygiadau diweddar mewn technoleg ffotoneg gynnyddua gwella cynhyrchu ac arloesi mewn diwydiant.

Sut mae Ffotoneg yn gyrru Arloesi yng Nghymru

Sesiwn newydd-ddyfodiad technegol Dydd Iau, 28fed Ionawr 14.15-15.15

Mae‘r Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf), yn eich gwahodd i gwrdd ag arbenigwyr diwydiannol o sawl gwahnol sector i rannu eu profiad o ddatblygu ac arloesi. Cewch ddarganfod perthnasedd ffotoneg i ddiwydiant a’r prosiectau diddorol sy’n rhan o’u gwaith.

22 Hyd 2020, Sioe Deithiol Ranbarthol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020

Wedi'i threfnu gan Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru, mae'r digwyddiad hwn yn cynnwys agenda diwrnod llawn yn pwysleisio cyfleoedd datblygu a gweithgareddau yn y rhanbarth.

Bydd CAFf yn cynnal stondin arddangos rithiol lle bydd ein tîm BDM ar gael am sgwrs un i un.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.

Wythnos Dechnoleg Cymru, Cyfres Gweminar CAFf

Bydd cyfres gweminar CAFf sy'n rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru yn trafod sut y gallwn gefnogi datblygu cynnyrch a phrosesau mewn busnesau yng Nghymru yn ogystal ag arddangos yr ystod o adnoddau peirianneg a'r cyfleusterau diweddaraf sydd ar gael. Gweler ein postiad blog am fanylion llawn.

Ymunwch â ni a chofrestru ar gyfer y digwyddiadau canlynol

Dydd Mawrth 14 eg Gorffennaf, 10.30-11.00

Dydd Mawrth 14 eg Gorffennaf, 14.00-15.30

Dydd Mercher 15 fed Gorffennaf, 12.15-12.45

5 Maw 2020, Canolfan OpTIC, Prifysgol Glyndŵr, Llanelwy

Ffotoneg Arloesol yng Nghymru

 • Mae CPE yn cynnal digwyddiad gyda chefnogaeth gan SPARCii ac ASTUTE i greu rhaglen ar gyfer y diwrnod a fydd yn arddangos cymwysiadau ffotoneg yn y byd go iawn a lle mae technolegau yn effeithio ar fusnesau heddiw.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
4 a 7 Chwe 2020, 9:00-13:00, Campws Trefforest a Chasnewydd Prifysgol De Cymru

Clinigau Galw Heibio CPE 

 • I archwilio sut y gallwch chi weithio gyda CPE ar agweddau ymchwil, datblygu ac arloesi eich busnes a hynny'n rhad ac am ddim, gallwch gofrestru i fynychu un o'n slotiau galw heibio am ddim i drafod eich syniadau gydag aelod o'r tîm.
 • Cynhelir cyfarfodydd ar ffurf un i un yn Cyfnewid Prifysgol De Cymru neu gellir eu cynnal dros alwad fideo ar Skype.
 • 4 Chwe – Campws Trefforest. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
 • 7 Chwe – Campws Casnewydd. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
29 Ion 2020, Llandudno

Gŵyl Tech Datblygol 2020

 • Bydd CPE yn cynnal stondin ynglŷn â thechnoleg ddatblygol yn y digwyddiad cyffrous hwn. Dewch i'n gweld ni i gael sgwrs.
 • Bydd ein Cyfarwyddwr CPE a Chyfarwyddwr Canolfan Dechnoleg OpTiC, Caroline Gray, ar y panel o arbenigwyr yn trafod Technolegau Datblygol yn y maes Iechyd.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
14 Ion 2020, 17:30-20:00, Campws Casnewydd Prifysgol De Cymru

Gwneud y mwyaf o'ch Aelodaeth - Arloesedd mewn Busnes

 • Ymunwch â Siambr Fasnach De Cymru am noswaith o Arloesedd Technoleg o'r radd flaenaf mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru yn yr Hwb Cyfnewid sydd newydd ei agor ar Gampws Dinas Casnewydd.
 • Siaradwyr gwadd o CPE (Hazel Hung), CEMET a Simply Do.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
cyWelsh