Newyddion a Digwyddiadau

Postiadau Newyddion

Digwyddiadau ar y Gweill

9fed Rhagfyr, 8.30am-5pm, Arddangosfa Awyrofod Cymru 2021

Lleoliad: Coleg Cambria, Cei Connah

Mae CAFf yn gyffrous i gyhoeddi y byddwn yn arddangos yn Arddangosfa Awyrofod Cymru 2021. Cynhelir y digwyddiad arddangos gallu a chyfleoedd cadwyn gyflenwi hwn ddydd Iau 9fed Rhagfyr yng Ngholeg Cambria, Cei Connah.

Bydd cwmnïau fel Photonics Connected, Global Laser, a Glyndŵr Innovations yn y “Photonics Zone” yn ymuno â CAFf.

Beth am ymuno â ni yn y digwyddiad trwy gofrestru yma: Arddangosfa Awyrofod Cymru 2021

Gellir gwylio gweminarau cynharach yma:

Wales Tech Week 2021: Ffotoneg ar waith – Cynyddu ac Arloesi

Wales Tech Week 2021: Grafmarine – Lleihau Allyriadau Morol i ddim

Emerging Tech Fest 2021: Sut gallai partneriaethau diwydiannol-academaidd gyda Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf) hybu diwiydiant yng Nghymru

Emerging Tech Fest 2021: Sut mae Ffotoneg yn gyrru Arloesi yng Nghymru

I gael trosolwg cyffredinol a dilyn astudiaethau achos cynllun CAFf, gwyliwch webinar ein Rheolwr Datblygu Busnes, Hazel Hung.

Gwyliwch webinar Dr David Coathup i gael gwybodaeth am yr adnoddau mwyaf diweddar sydd ar gael yn y Ganolfan OpTIC.

Digwyddiadau'r Gorffennol

27ain Hydref, 8am-2pm, Arddangosfa Fusnes Gogledd Cymru 

Lleoliad: Coleg Cambria, Cei Connah

Wedi'i drefnu gan DBF (Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy), mae Arddangosfa Fusnes Gogledd Cymru yn ôl eto ar gyfer 2021. Dewch draw i gael sgwrs gyda ni am ddatrys heriau busnes technegol.

Diwrnod o Ffotoneg 21 Hydref 2021

Ymunwch â CPE Cymru i ddathlu Diwrnod o Ffotoneg ar 21 Hydref

Mae gennym ni amserlen llawn dop ar gyfer y diwrnod. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol wrth i’r rhuthr ffotoneg ddatblygu!

Gweler ein tudalen bwrpasol Diwrnod o Ffotoneg i gael mwy o wybodaeth. Click Here.

9th Sept, Wales StartUp Awards 2021

Mae CPE yn falch o fod yn cefnogi Wales Start Up Awards.

View the shortlist yma . Results will be announced during an evening event, on Thurs 9th September Cyhoeddir y canlyniadau yn ystod digwyddiad hwyrol, Ddydd Iau, y 9ed Medi yn The Depot yng Nghaerdydd, i ddathlu y llwyddiannau busnesau newydd yng Nghymru.

Wales Tech Week, 21 -25 Mehefin

Mae Wythnos Dechnoleg Cymru, Gŵyl rithwir pum niwrnod Technology Connected, yn dod yn ôl yn yr haf ar ôl digwyddiad agoriadol llwyddiannus yn 2020. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Llun 21 Mehefin, 11.45-12.45: Ffotoneg ar waith – Cynyddu ac Arloesi

Llun 21 Mehefin, 15.00-15.45: Lleihau Allyriadau Morol i ddim

Fawrth 8fed 2021, Merched mewn STEM - Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dewch i ddathlu Merched mewn STEM gyda ni ar Fawrth 8fed (1-2.30yp).

Mae'r digwyddiad hwn yn gydweithrediad rhwng M-SPARC a phum prosiect STEM Prifysgol Bangor yn cynnwys CPE. Gwrando ar yr Athro Caroline Gray, Cyfarwyddwr Rhaglen CPE ac y Dr Hazel Hung, Rheolwr Datblygu Busnes yn trafod eu gyrfaoedd yn y byd STEM.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.

26-28th Jan 2021, Emerging Tech Fest 2021

Mae’r Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg yn hynod falch i gyhoeddi ein bod mewn partneriaeth gyda Emerging Tech Fest 2021. Darllen mwy.
Archebwch eich lle yma: https://www.emergingtechfest.com

Sut gallai partneriaethau diwydiannol-academaidd gyda Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf) hybu diwiydiant yng Nghymru

Sesiwn Gweithio gydag Academia: Dydd Mawrth, 26fed Ionawr 10.30-11.30

Cewch gwrdd gyda tîm CAFf wrth i ni drafod sut ‘rydym yn gweithio ar y cyd gyda cwmniau meicro, bychan a chanolig, ar draws Cymru i gefnogi datblygu cynnyrch a phrosesau. Cewch weld sut y bu i ddatblygiadau diweddar mewn technoleg ffotoneg gynnyddua gwella cynhyrchu ac arloesi mewn diwydiant.

Sut mae Ffotoneg yn gyrru Arloesi yng Nghymru

Sesiwn newydd-ddyfodiad technegol Dydd Iau, 28fed Ionawr 14.15-15.15

Mae‘r Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf), yn eich gwahodd i gwrdd ag arbenigwyr diwydiannol o sawl gwahnol sector i rannu eu profiad o ddatblygu ac arloesi. Cewch ddarganfod perthnasedd ffotoneg i ddiwydiant a’r prosiectau diddorol sy’n rhan o’u gwaith.

22 Hyd 2020, Sioe Deithiol Ranbarthol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020

Wedi'i threfnu gan Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru, mae'r digwyddiad hwn yn cynnwys agenda diwrnod llawn yn pwysleisio cyfleoedd datblygu a gweithgareddau yn y rhanbarth.

Bydd CAFf yn cynnal stondin arddangos rithiol lle bydd ein tîm BDM ar gael am sgwrs un i un.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.

Wythnos Dechnoleg Cymru, Cyfres Gweminar CAFf

Bydd cyfres gweminar CAFf sy'n rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru yn trafod sut y gallwn gefnogi datblygu cynnyrch a phrosesau mewn busnesau yng Nghymru yn ogystal ag arddangos yr ystod o adnoddau peirianneg a'r cyfleusterau diweddaraf sydd ar gael. Gweler ein postiad blog am fanylion llawn.

Ymunwch â ni a chofrestru ar gyfer y digwyddiadau canlynol

Dydd Mawrth 14 eg Gorffennaf, 10.30-11.00

Dydd Mawrth 14 eg Gorffennaf, 14.00-15.30

Dydd Mercher 15 fed Gorffennaf, 12.15-12.45

5 Maw 2020, Canolfan OpTIC, Prifysgol Glyndŵr, Llanelwy

Ffotoneg Arloesol yng Nghymru

 • Mae CPE yn cynnal digwyddiad gyda chefnogaeth gan SPARCii ac ASTUTE i greu rhaglen ar gyfer y diwrnod a fydd yn arddangos cymwysiadau ffotoneg yn y byd go iawn a lle mae technolegau yn effeithio ar fusnesau heddiw.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
4 a 7 Chwe 2020, 9:00-13:00, Campws Trefforest a Chasnewydd Prifysgol De Cymru

Clinigau Galw Heibio CPE 

 • I archwilio sut y gallwch chi weithio gyda CPE ar agweddau ymchwil, datblygu ac arloesi eich busnes a hynny'n rhad ac am ddim, gallwch gofrestru i fynychu un o'n slotiau galw heibio am ddim i drafod eich syniadau gydag aelod o'r tîm.
 • Cynhelir cyfarfodydd ar ffurf un i un yn Cyfnewid Prifysgol De Cymru neu gellir eu cynnal dros alwad fideo ar Skype.
 • 4 Chwe – Campws Trefforest. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
 • 7 Chwe – Campws Casnewydd. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
29 Ion 2020, Llandudno

Gŵyl Tech Datblygol 2020

 • Bydd CPE yn cynnal stondin ynglŷn â thechnoleg ddatblygol yn y digwyddiad cyffrous hwn. Dewch i'n gweld ni i gael sgwrs.
 • Bydd ein Cyfarwyddwr CPE a Chyfarwyddwr Canolfan Dechnoleg OpTiC, Caroline Gray, ar y panel o arbenigwyr yn trafod Technolegau Datblygol yn y maes Iechyd.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
14 Ion 2020, 17:30-20:00, Campws Casnewydd Prifysgol De Cymru

Gwneud y mwyaf o'ch Aelodaeth - Arloesedd mewn Busnes

 • Ymunwch â Siambr Fasnach De Cymru am noswaith o Arloesedd Technoleg o'r radd flaenaf mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru yn yr Hwb Cyfnewid sydd newydd ei agor ar Gampws Dinas Casnewydd.
 • Siaradwyr gwadd o CPE (Hazel Hung), CEMET a Simply Do.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
Dewislen
cyWelsh