Gweithio gyda ni

Mae’r Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf) yn gweithio gyda cwmniau yng Ngyhmru i wella, neu ddatblygu, cynnyrch neu brosesau er budd i’r busnesau. Partneriaeth ydyw o bedair o Brifysgolion Cymru, ac mae’n cael ei ariannu gan Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru. Cynlluniwyd CAFf fel ei bod yn rhoi rhwydd fynediad at adnoddau a mwynderau academaidd yn ddi-draul ar y cwmni.

CPE Bangor logo
CPE USW logo
CPE Aber logo

" Ffotoneg yw technoleg golau. Mae'n hanfodol i'n bywyd bob dydd drwy dechnoleg megis ffonau clyfar, sgriniau, telathrebu a golau LED.

Ceir technoleg ffotoneg mewn ystod eang o sectorau diwydiannol, megis: gweithgynhyrchu, modurol, bwyd, gwyddorau bywyd ac ynni. "

Sefydlu prosiect cydweithredol CAFf: Canllaw Cam Wrth Gam

Bydd ein tîm Datblygu Busnes yn eich arwain drwy gamau amrywiol y broses CAFf i sefydlu prosiect cydweithredol. Fel rheol mae'r broses hon yn cymryd rhai wythnosau, yn bennaf o ganlyniad i gydlynu cyfarfodydd, cytuno ar gynllun prosiect, ac amser i ofyn am lofnodwyr a awdurdodir o Gytundebau i Beidio â Datgelu a Chytundebau o fewn cwmni. Ar gais, rydym wedi cwblhau'r broses hon mewn wythnos

Meini Prawf Cymhwystra

  1. Cyfeiriad busnes yn rhanbarth gorllewin Cymru a'r Cymoedd.
  2. Prosiect yn canolbwyntio ar gynnyrch neu broses a fydd yn effeithio ar dwf a datblygiad busnes.
  3. Dim risg o ddadleoli.

Dadlwythwch ein llyfryn i gael mwy o wybodaeth:

Ein Partneriaid Diwydiant

Cynaliadwyedd

Am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd yn CPE, gweler ein Datganiad Eco-God.

Helpwch i dyfu'ch busnes heddiw ac ymgeisiwch nawr
neu siaradwch ag un o'r tîm
Ffoniwch ni ar 01745 535 232
neu anfonwch e-bost at info@cpe-wales.org

A oes angen cefnogaeth dechnegol ar eich busnes?
Mae ein technoleg wedi'i theilwra ar gyfer anghenion eich busnes!

cyWelsh