Welsh Slate: System cyfrif cynnyrch awtomatig

Disgrifiad o'r Prosiect

Cydweithiodd Welsh Slate a Phrifysgol Bangor ar brosiect CPE i ddatblygu system cyfrif llechi awtomatig i ddisodli proses cyfrif â llaw a oedd yn dueddol o fod yn agored i gamgymeriad dynol.

Manylion y Prosiect

  • Cwmni: Welsh Slate Ltd
  • Partner CAFf: Prifysgol Bangor
  • Lleoliad: Gwynedd

"Mae tîm CPE Prifysgol Bangor wedi buddsoddi llawer o amser ac adnoddau i ddatrys y broblem hon drwy weithredu ffotoneg a rhaglennu unigryw yn llwyddiannus. Mae Welsh Slate yn edrych ymlaen at ddatblygu'r prosiect ymhellach gyda Phrifysgol Bangor, gyda'r nod o wella manwl gywirdeb a gweithredu adnabod patrymau, gan sicrhau y bydd y system yn gallu rhedeg yn llwyddiannus yn yr amgylchedd cynhyrchu"

Dylan Evans (Peiriannydd Prosiect), Welsh Slate

Welsh Slate yw gweithgynhyrchwr a chyflenwr llechi o ansawdd blaenllaw y byd ar gyfer ystod ddigyffelyb o gymwysiadau dylunio y tu allan a'r tu mewn. Gyda'r deunydd yn 500 miliwn o flynyddoedd oed, caiff ei gydnabod yn eang fel y llechen naturiol orau yn y byd. Gan weithredu ym mhedwar lleoliad yn y Deyrnas Unedig, heddiw mae Welsh Slate yn parhau i gynhyrchu llechi to, cynnyrch pensaernïol ac agregau wrth i'w farchnad allforio barhau i dyfu.

Mae gan y cwmni ddiddordeb mewn defnyddio technoleg ffotoneg i wella ac uchafu eu prosesau gweithgynhyrchu cyfredol, gan gynyddu cynhyrchiant a lleihau costau. Nod y prosiect yw datblygu prototeip arddangos o System Cyfrif Llechi Awtomatig i'r cwmni. Caiff hon ei defnyddio i ddisodli'r system cyfrif gan ddyn gyfredol, sy'n cymryd amser, yn ddrud ac yn dueddol o fod yn anghywir. Disgwylir y bydd rhagor o brosiectau yn parhau ar ôl y prosiect hwn i archwilio ffyrdd o wella a gweithredu'r System Cyfrif Llechi Awtomatig yn llinell gweithgynhyrchu Llechi Cymru.

Mae'r llechi sy'n cael eu cynhyrchu yn dilyn arferion pecynnu eithaf cymhleth a chyfrif gan ddyn sy'n ddiflas ac yn cymryd amser pan mae cannoedd o lechi. Wedi ymchwil cychwynnol yn PB, datblygwyd rhaglen gyfrif awtomatig gyda'r gallu i gyfrif pecynnau yn fanwl gywir mewn ychydig eiliadau mewn cymhariaeth â sawl munud dan yr arfer flaenorol.

cyWelsh